Sponsors & Partners | Bevrijdingsfestival Zuid-Holland

Sponsors & Partners

Het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland zou niet mogelijk zijn zonder diverse sponsors en partners. We willen hier dan ook graag extra aandacht besteden aan de partijen die het festival mede mogelijk maken. 

 

HET VFONDS

Wat doe jij voor je vrijheid? Hier in Nederland kun je zonder oorlog leven. Maar hoe komt dat eigenlijk? Er is in de Tweede Wereldoorlog veel gestreden voor onze vrijheid. Om deze vrijheid te houden, moet iedereen meewerken aan de vrede: ook jij kunt iets aan vrede doen! Ontdek zelf hoe belangrijk vrede, vrijheid en democratie zijn. Wij van het vfonds wensen je veel plezier tijdens het bevrijdingsfestival en vergeet niet: vrede is belangrijk voor iedereen!

 

Het vfonds investeert in vrede door bijzondere, vernieuwende initiatieven mogelijk te maken binnen het thema Vrede en Vrijheid, inclusief erkenning en waardering van mensen die de vrijheid voor ons bevochten. Om slachtoffers van oorlog en vredesmissies te herdenken maar ook de bevrijding, vrijheid en vrede te vieren, ondersteunt het vfonds de bevrijdingsfestivals, oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra en projecten rondom vrede en democratie. Het is van belang dat mensen gestimuleerd worden zich in te zetten voor vrede en vrijheid.

frame bevrijdingsfestival.jpg 


NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI

Op 4 mei herdenken we de Nederlandse oorlogsslachtoffers die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien in het Koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van oorlog en onderdrukking.

 

Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende niet dat een einde kwam aan oorlog in de wereld. Nog dagelijks lijden mensen onder oorlog en schendingen van mensenrechten. 5 mei is daarom óók de dag waarop we bewust kunnen zijn dat wij vrij zijn, en dat we die vrijheid moeten koesteren. In de 12 provincies, de hoofdstad Amsterdam en de Hofstad Den Haag vinden met dit idee de Bevrijdingsfestivals plaats. De Bevrijdingsfestivals worden gecoördineerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

 

Kijk voor meer informatie op: www.4en5mei.nl

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SVS_Dualbrandinglogo bevreidingsfestival icoon_FC.jpeg

 

NEDERLAND SCHOON

NederlandSchoon en de Bevrijdingsfestivals starten een meerjarige samenwerking met als doel om de Bevrijdingsfestivals schoon te houden. Zwerfafval is een groot probleem op evenementen van deze omvang. Voor je het weet, ligt het terrein bezaaid met flesjes, chipszakken en andere rommel. De Bevrijdingsfestivals zetten met ondersteuning van NederlandSchoon in op het zichtbaar schoonhouden van het terrein. Jij kan ook meehelpen. Gooi je afval in de afvalbakken, gebruik de afvalzakjes die je bij de ingang krijgt en neem geen onnodige verpakkingen mee. Op alle festivals kun je tegen een kleine vergoeding een duurzaam flesje kopen waar je de hele dag kraanwater mee kan tappen. Dat scheelt ook een hoop afval. Samen voor een schoner Bevrijdingsfestival.

 

Kijk voor meer informatie op: www.nederlandschoon.nl 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Samenleven en wonen, in een democratische rechtsstaat met een slagvaardig bestuur. Dit is de missie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanuit deze missie draagt BZK bij aan de vieringen op 5 mei om kennis en debat te bevorderen over de thema’s vrijheid, democratie, grondrechten en burgerschap. De bijdrage van BZK bij de vieringen van 5 mei is voor het ministerie een manier om de kernwaarden van de democratie te borgen. BZK draagt eraan bij dat burgers in vrijheid kunnen samenleven in een omgeving waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

 

Kijk voor meer informatie op:  www.rijksoverheid.nl


DE KONINKLIJKE LUCHTMACHT

De Koninklijke Luchtmacht is met haar mensen en middelen elke dag, in binnen- en buitenland, actief bezig bij te dragen aan vrijheid en veiligheid. Zo helpen we met zeer geavanceerd materiaal en professionele militaire specialisten bij de bestrijding van internationale onrust en biedt de luchtmacht hulp bij rampen. Dat deden we in het verleden, dat doen we nu en dat blijven we ook in de toekomst doen.

Aandacht voor het verleden blijft hierin belangrijk. Stilstaan bij onze bevrijding en het jaarlijks vieren van onze vrijheid is iets waar de Koninklijke Luchtmacht graag een bijdrage aan levert. Met de inzet van helikopters van het Defensie Helikopter Commando is het mogelijk om de Ambassadeurs van de Vrijheid naar zo veel mogelijk optredens op de bevrijdingsfestivals te brengen. Ook zo vliegt de luchtmacht voor vrijheid. 

 

 

Voor meer informatie op: www.defensie.nl


AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International werkt voor mensenrechten. Die waarborgen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Amnesty doet onderzoek, voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd.

 

Elke dag slaan duizenden mensen op de vlucht voor oorlog en geweld, onderdrukking of vervolging. De overgrote meerderheid wordt opgevangen in arme landen in de regio. Zo herbergen Turkije, Libanon en Jordanië het grootste deel van de ruim vier miljoen Syrische vluchtelingen. Die landen kunnen dat niet meer aan. Dus wagen honderdduizenden de gevaarlijke reis naar Europa.

 

De EU kan doden op zee en inhumane omstandigheden aan grenzen voorkomen door vluchtelingen veilige routes te bieden. En door de regio te ontlasten. Bijvoorbeeld door de – door de VN-Vluchtelingenorganisatie geselecteerde - meest kwetsbare vluchtelingen uit te nodigen voor hervestiging in Europa. Dat is ook in ons eigen belang. Want als de situatie in de buurlanden ontspoort, komen er pas écht veel vluchtelingen hierheen.

 

Ga op de Bevrijdingsfestivals de uitdaging aan. Ervaar of het je lukt om via een vluchtroute vol levensgevaarlijke hindernissen veilig Europa te bereiken. En teken de petitie en vraag premier Rutte om met de EU kwetsbare vluchtelingen veiligheid te bieden.

 

Kijk voor meer informatie op: www.amnesty.nl


STICHTING BOOTVLUCHTELING

Bootvluchteling. Als je het nieuws volgt, kan dit woord je niet ontgaan zijn. Misschien wel hét woord van 2015. Stichting Bootvluchteling zet zich met veel liefde en energie in voor deze mensen, zodra ze aankomen in Europa.

 

Dagelijks bij zonsopgang staan de vrijwilligers van Stichting Bootvluchteling, samen met lokale en internationale vrijwilligers en organisaties, te wachten op de bootjes met vluchtelingen die aankomen op de Griekse eilanden. Een overtocht die jou 10 euro kost met een veilige ferry. Vluchtelingen betalen 1000 euro voor een plekje op een rubberen boot. Zonder garantie op een veilige aankomst. Stichting Bootvluchteling is vanaf mei 2015 actief en heeft inmiddels meer dan 600 vrijwilligers ingezet op de eilanden en Athene. Naast de algemene teams is er een reddingsmissie op zee en een medisch team.

 

Sunnery James & Ryan Marciano gingen een paar dagen met Stichting Bootvluchteling op pad en maakten deze indrukwekkende minidocu: www.youtube.com/watch?v=VELaRJaO0DQ

 

Voor meer informatie op: www.bootvluchteling.nl 


PRODEMOS – HUIS VOOR DEMOCRATIE EN RECHTSTAAT 

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen - in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

Het Bezoekerscentrum van ProDemos staat recht tegenover het Binnenhof in Den Haag. Vanuit die plek bieden we rondleidingen, educatieve programma’s, debatten en cursussen. Jaarlijks ontvangen we tienduizenden scholieren, studenten, toeristen en andere geïnteresseerden, die via ons ervaren hoe politiek, democratie en rechtsstaat functioneren.

ProDemos werkt samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. Met behulp van onze cursusprogramma’s, begeleiders en lesmaterialen leggen zij uit hoe je bijvoorbeeld gemeenteraadslid kunt worden, waar de provincie over gaat, of hoe een rechtszaak verloopt.

 

Voor scholen hebben we politieke excursies, gastlessen, rollenspellen en lesmateriaal over actuele onderwerpen op het gebied van democratie en rechtsstaat: een schat aan mogelijkheden om lessen concreet en levendig te maken.

ProDemos doet onderzoek naar onderwerpen als burgerparticipatie en de diversiteit van de volksvertegenwoordiging. Ook organiseren we colleges, cursussen, evenementen en debatten en geven we informatieve publicaties uit die vaak gratis te downloaden zijn. Voor internet maken we digitale tools zoals de StemWijzer en de Begrotingswijzer.

 

Kijk voor meer informatie op: www.prodemos.nl


HET RODE KRUIS  

Het Rode Kruis is de grootste noodhulporganisatie ter wereld. Vanuit 190 landen werken we met 17 miljoen vrijwilligers voor, tijdens en na een ramp om de meest kwetsbare mensen te helpen. Ook in gebieden waar vrede niet vanzelfsprekend is. We doen dit vanuit onze zeven grondbeginselen. Dat betekent voor ons dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid. Dat mensen in de grootste nood als eerste geholpen moeten worden. En dat hun geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening niet ter zake doen.

 

Ook dit jaar is het Rode Kruis aanwezig op de Bevrijdingsfestivals. Kom langs bij onze Silent Disco en luister naar bijzondere verhalen!  

 

Kijk voor meer informatie op: www.rodekruis.nl


WORLD'S BEST NEWS

 World’s Best News wil samen met een brede coalitie van organisaties en bedrijven de geboekte resultaten en vooruitgang op het gebied van o.a. vrede en veiligheid in de schijnwerpers zetten. Uit onderzoek van World’s Best News samen met onderzoeksbureau Motivaction blijkt dat acht op de tien Nederlanders geen idee hebben van grote, structurele en positieve veranderingen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Omdat journalisten en ontwikkelingsorganisaties zich vooral richten op rampen en andere negatieve gebeurtenissen (‘goed nieuws is geen nieuws’), hebben veel Nederlanders een vertekend beeld. Door samen te werken met bedrijven, NGOs en media wil World’s Best News daar verandering in brengen en Nederlanders een realistisch beeld geven van de vooruitgang in ontwikkelingslanden. Zo wordt het draagvlak verhoogd voor o.a. vredesmissies en het vertrouwen vergroot in de partijen die zich inzetten voor een meer rechtvaardige wereld.

 

Hoe? Door een tool waarmee bezoekers van bevrijdingsfestivals hun kennis testen over wereldwijde vrede en veiligheid. Gebruikers krijgen via de app direct terugkoppeling met een korte, feitelijke toelichting. 

 

Meer info? www.worldsbestnews.nl

 


HET VETERANEN INSTITUUT

Wat is vrijheid? Zeggen wat je denkt? Doen wat je wilt? Hoe is het om níet in vrijheid te leven? Wat kan jíj doen om bij te dragen aan vrijheid?

 

Veteranen zetten zich sinds jaar en dag wereldwijd in voor vrede, veiligheid en vrijheid. Zij zijn in gebieden geweest waar géén vrijheid was. De ervaringen die zij hebben opgedaan tijdens een oorlog of vredesoperatie kunnen heel ingrijpend zijn.

 

Nieuwsgierig naar de ervaringen van veteranen? Zin in een leuk gesprek mét inhoud? Kom speeddaten in de tent van het Veteraneninstituut op een van de veertien Bevrijdingsfestivals. Stel je vragen aan de veteranen en sta samen met hen stil bij het thema “De vrijheid omarmd”.

 

Op Bevrijdingsfestival Zuid-Holland in Rotterdam is het initiatief Veteranen Speeddaten ontstaan in samenwerking met o.a. Stichting Herdenking Veteranen, Veteranen Sociëteit Den Haag en Stichting Triskontakten. Dit jaar staan zij in samenwerking met het Veteranen Instituut op het festival. Het Vi streeft naar optimale zorg voor veteranen en hun naasten, verspreidt kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Ook zet het Vi zich actief in voor de maatschappelijke erkenning van en waardering voor veteranen.

 

Kijk voor meer informatie op: www.veteraneninstituut.nl


VLUCHTELINGENWERK

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. We zetten ons in voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen die in een kwetsbare positie zitten. Zij moesten huis en haard ontvluchten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. VluchtelingenWerk helpt hen een nieuw bestaan in Nederland tot een succes te maken.

 

Kijk voor meer informatie op: www.vluchtelingenwerk.nl


 SENA TALENT STAGE POWERED BY POPUNIE

Veel ondernemingen en organisaties gebruiken muziek. Die muziek is het product van artiesten en platenmaatschappijen. Met muzieklicenties zorgt Sena ervoor dat de makers van muziek een vergoeding ontvangen voor het gebruik van hun product. Sena incasseert deze vergoedingen en betaalt die uit aan muzikanten en platenmaatschappijen.

 

Sena ontketent jong talent! Tijdens de Bevrijdingsfestivals op 5 mei creëert Sena – de naburige rechtenorganisatie voor artiesten en producenten – een podium voor regionaal, aanstormend muziektalent: de Sena Talent Stages. Op veertien plaatsen in Nederland krijgen jonge artiesten een kans om zich te presenteren aan het grote publiek. De podia maken onderdeel uit van een uitvoerig en actief sociaal-cultureel beleid. Sena zet zich in samenwerking met regionale poppodia en organisaties al ruim 6 jaar in voor jong, regionaal talent. De Sena Talent Stages zijn daar een perfect voorbeeld van. Talent ontketend!

 

Het podium wordt geprogrammeerd door de Popunie. De Popunie is een stichting die sinds 1985 actief is in de popsector. Voorheen gericht op de provincie Zuid-Holland, vanaf 2013 met de focus op Rotterdam. De Popunie organiseert projecten voor en verleent diensten aan popmuzikanten, popfestivals, podia, de gemeente en andere geïnteresseerden of belanghebbenden.

 

Kijk voor meer informatie: www.sena.nl of www.popunie.nl

 


 

 

Beeldmerk_Kraanwater-graag-200x200-02.jpg       

KRAANWATER GRAAG

Nederland staat bekend als het land met het beste kraanwater ter wereld. Het is van hoge kwaliteit, duurzaam, lekker en gezond en daar mogen we best trots op zijn! Daarom zorgt het Bevrijdingsfestival [plaats] samen met [waterbedrijf] dat je kunt kiezen voor kraanwater. Op het festival kun je voor 1 muntje een hervulbaar flesje kopen en drink je de hele dag het lekkerste water van de wereld. In [verzorgingsgebied] levert [waterbedrijf] drinkwater aan [aantal] klanten. Meer weten? Kijk op www.kraanwatergraag.nl

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JMR PRODUKTIES

JMR is een creatieve evenementen organisator die voor bezoekers van zowel grootschalige publieksevenementen, originele bedrijfsfeesten en intieme manifestaties bijzondere belevenissen creëert die verrassen en verrijken. 

 

Na de oprichting in 1993 is JMR Produkties onder leiding van Mark Rouwenhorst en Jasper Scholte uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende evenementenorganisaties van Nederland. Vanaf 1997 organiseerden zij de Dance Parade in Rotterdam en initiëren zij jaarlijks nieuwe spannende initiatieven zoals Strand aan de Maas, Camping Rotterdam, De Nacht van de Kaap, Art at the Warehouse en Boothstock Festival. Ook bestaande evenementen zoals het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland en de Nationale Nieuwjaarsnacht zijn evenementen waaraan JMR organisatorisch haar naam aan heeft verbonden.

 

JMR Produkties heeft zich ontwikkeld als een organisatiebureau dat gespecialiseerd is in de productie en uitvoering van zakelijke-, publieks- en sportevenementen. JMR's handelsmerk is het ontwikkelen van unieke en strak georganiseerde programma’s.

 

Voor meer informatie: www.JMR.nl 

 

 • Vfonds
 • Provincie Zuid Holland
 • Koninklijke luchtmacht
 • Ministerie van binnenlande zaken
 • Nationaal Comitee
 • Sena
 • Popunie
 • Stichting Lokaal
 • Evides Waterbedrijf
 • Kraanwater Graag
 • 3fm
 • NOS
 • Keymusic
 • Vluchtelingenwerk
 • stichting bootvluchteling
 • Amnesty International
 • Rode Kruis
 • Prodemos
 • UAF
 • Veteranen Instituut
 • The Office
 • JMR
 • Vfonds