Sponsors & Partners | Bevrijdingsfestival Zuid-Holland

Sponsors & Partners

Het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland zou niet mogelijk zijn zonder diverse sponsors en partners. We willen hier dan ook graag extra aandacht besteden aan de partijen die het festival mede mogelijk maken. 

 

HET VFONDS

Wat doe jij voor je vrijheid? Hier in Nederland kun je zonder oorlog leven. Maar hoe komt dat eigenlijk? Er is in de Tweede Wereldoorlog veel gestreden voor onze vrijheid. Om deze vrijheid te houden, moet iedereen meewerken aan de vrede: ook jij kunt iets aan vrede doen! Ontdek zelf hoe belangrijk vrede, vrijheid en democratie zijn. Wij van het vfonds wensen je veel plezier tijdens het bevrijdingsfestival en vergeet niet: vrede is belangrijk voor iedereen!

 

Het vfonds investeert in vrede door bijzondere, vernieuwende initiatieven mogelijk te maken binnen het thema Vrede en Vrijheid inclusief erkenning en waardering van mensen die de vrijheid voor ons bevochten. Om slachtoffers van oorlog en vredesmissies te herdenken maar ook de bevrijding, vrijheid en vrede te vieren, ondersteunt het vfonds de bevrijdingsfestivals, oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra en projecten rondom vrede en democratie. Het is van belang dat mensen gestimuleerd worden zich in te zetten voor vrede en vrijheid.

frame bevrijdingsfestival.jpg 


NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI

Op 4 mei herdenken we de Nederlandse oorlogsslachtoffers die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien in het Koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van oorlog en onderdrukking.

 

Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende niet dat een einde kwam aan oorlog in de wereld. Nog dagelijks lijden mensen onder oorlog en schendingen van mensenrechten. 5 mei is daarom óók de dag waarop we bewust kunnen zijn dat wij vrij zijn, en dat we die vrijheid moeten koesteren. In de 12 provincies, de hoofdstad Amsterdam en de Hofstad Den Haag vinden met dit idee de Bevrijdingsfestivals plaats. De Bevrijdingsfestivals worden gecoördineerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

 

Kijk voor meer informatie op: www.4en5mei.nl


MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Samenleven en wonen, in een democratische rechtsstaat met een slagvaardig bestuur. Dit is de missie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanuit deze missie draagt BZK bij aan de vieringen op 5 mei om kennis en debat te bevorderen over de thema’s vrijheid, democratie, grondrechten en burgerschap. De bijdrage van BZK bij de vieringen van 5 mei is voor het ministerie een manier om de kernwaarden van de democratie te borgen. BZK draagt eraan bij dat burgers in vrijheid kunnen samenleven in een omgeving waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

 

Kijk voor meer informatie op:  www.rijksoverheid.nl


DE KONINKLIJKE LUCHTMACHT

Leven in een vrij en veilig land brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Dit is een zware verantwoordelijkheid, maar de Koninklijke Luchtmacht neemt deze taak graag op zich. De Koninklijke Luchtmacht is met haar mensen en middelen elke dag, in binnen- en buitenland, actief bezig bij te dragen aan vrijheid en veiligheid. Dat deden we in het verleden, dat doen we nu en dat blijven we ook in de toekomst doen. Aandacht voor het verleden blijft belangrijk. Stilstaan bij onze bevrijding en het jaarlijks vieren van onze vrijheid is iets waar de Luchtmacht graag een bijdrage aan levert. Wij doen dit al sinds begin jaren negentig. Met de inzet van helikopters van het Defensie Helikopter Commando van de vliegbasis Gilze-Rijen is het mogelijk om de Ambassadeurs van de Vrijheid zo veel mogelijk optredens op de bevrijdingsfestivals te verzorgen. Ook zo vliegt de luchtmacht voor vrijheid. 

 

Voor meer informatie op: www.defensie.nl


AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International werkt voor mensenrechten. Die waarborgen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Amnesty doet onderzoek, voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd.

 

Elke dag slaan duizenden mensen op de vlucht voor oorlog en geweld, onderdrukking of vervolging. De overgrote meerderheid wordt opgevangen in arme landen in de regio. Zo herbergen Turkije, Libanon en Jordanië het grootste deel van de ruim vier miljoen Syrische vluchtelingen. Die landen kunnen dat niet meer aan. Dus wagen honderdduizenden de gevaarlijke reis naar Europa.

 

De EU kan doden op zee en inhumane omstandigheden aan grenzen voorkomen door vluchtelingen veilige routes te bieden. En door de regio te ontlasten. Bijvoorbeeld door de – door de VN-Vluchtelingenorganisatie geselecteerde - meest kwetsbare vluchtelingen uit te nodigen voor hervestiging in Europa. Dat is ook in ons eigen belang. Want als de situatie in de buurlanden ontspoort, komen er pas écht veel vluchtelingen hierheen.

 

Ga op de Bevrijdingsfestivals de uitdaging aan. Ervaar of het je lukt om via een vluchtroute vol levensgevaarlijke hindernissen veilig Europa te bereiken. En teken de petitie en vraag premier Rutte om met de EU kwetsbare vluchtelingen veiligheid te bieden.

 

Kijk voor meer informatie op: www.amnesty.nl


STICHTING BOOTVLUCHTELING

Bootvluchteling. Als je het nieuws volgt, kan dit woord je niet ontgaan zijn. Misschien wel hét woord van 2015. Stichting Bootvluchteling zet zich met veel liefde en energie in voor deze mensen, zodra ze aankomen in Europa.

 

Dagelijks bij zonsopgang staan de vrijwilligers van Stichting Bootvluchteling, samen met lokale en internationale vrijwilligers en organisaties, te wachten op de bootjes met vluchtelingen die aankomen op de Griekse eilanden. Een overtocht die jou 10 euro kost met een veilige ferry. Vluchtelingen betalen 1000 euro voor een plekje op een rubberen boot. Zonder garantie op een veilige aankomst. Stichting Bootvluchteling is vanaf mei 2015 actief en heeft inmiddels meer dan 600 vrijwilligers ingezet op de eilanden en Athene. Naast de algemene teams is er een reddingsmissie op zee en een medisch team.

 

Sunnery James & Ryan Marciano gingen een paar dagen met Stichting Bootvluchteling op pad en maakten deze indrukwekkende minidocu: www.youtube.com/watch?v=VELaRJaO0DQ

 

Voor meer informatie op: www.bootvluchteling.nl 


PRODEMOS – HUIS VOOR DEMOCRATIE EN RECHTSTAAT 

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen - in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

 

Het Bezoekerscentrum van ProDemos staat recht tegenover het Binnenhof in Den Haag. Vanuit die plek bieden we rondleidingen, educatieve programma’s, debatten en cursussen. Jaarlijks ontvangen we tienduizenden scholieren, studenten, toeristen en andere geïnteresseerden, die via ons ervaren hoe politiek, democratie en rechtsstaat functioneren.

 

ProDemos werkt samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. Met behulp van onze cursusprogramma’s, begeleiders en lesmaterialen leggen zij uit hoe je bijvoorbeeld gemeenteraadslid kunt worden, waar de provincie over gaat, of hoe een rechtszaak verloopt.

 

Voor scholen hebben we politieke excursies, gastlessen, rollenspellen en lesmateriaal over actuele onderwerpen op het gebied van democratie en rechtsstaat: een schat aan mogelijkheden om lessen concreet en levendig te maken.

 

ProDemos doet onderzoek naar onderwerpen als burgerparticipatie en de diversiteit van de volksvertegenwoordiging. Ook organiseren we colleges, cursussen, evenementen en debatten en geven we informatieve publicaties uit die vaak gratis te downloaden zijn. Voor internet maken we digitale tools zoals de StemWijzer en de Begrotingswijzer.

 

Kijk voor meer informatie op: www.prodemos.nl


HET RODE KRUIS  

Ben jij een Hero of Humanity? Help jij altijd, iedereen en overal? Ook dit jaar is het Rode Kruis weer actief op de Bevrijdingsfestivals om bezoekers te stimuleren stil te staan bij hun eigen hulpbereidheid; help je anderen in een noodsituatie, of niet? Het Rode Kruis, dé humanitaire noodhulp organisatie, helpt wereldwijd mensen die in nood verkeren. Helaas zijn vrede en vrijheid niet overal vanzelfsprekend. Het Rode Kruis biedt, ook in gebieden waar geen vrede is, hulp aan iederéén die slachtoffer is geworden van een conflict. Zou jij in een noodsituatie ook iedereen helpen? Speel tijdens het Bevrijdingsfestival de dilemma-game Hero of Humanity en ervaar wat jij zou doen in een noodsituatie. Daarnaast maak je kennis met het indrukwekkende verhaal van Siham, een jonge Rode Kruis vrijwilliger die vertelt wat haar bewoog om tijdens de oorlog in Syrië anderen te helpen en te kiezen voor ‘Humanity’.

 

Speel de game samen met je vrienden bij een van de Rode Kruis vrijwilligers op het festival en word een ‘Hero of Humanity’!

 

Kijk voor meer informatie op: www.rodekruis.nl


STICHTING VOOR VLUCHTELING-STUDENTEN UAF 

Studeren en werken in vrijheid. Dat lijkt zo gewoon, maar is het niet. Neem de Syriërs die moesten vluchten voor oorlog en geweld. Zij zijn alles kwijtgeraakt en moeten opnieuw beginnen in de samenleving waarin ze terecht zijn gekomen.

 

Het UAF ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. Wij begeleiden hen bij hun studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Ook bepleiten wij de belangen van hoogopgeleide vluchtelingen bij publiek, pers, politiek, overheid en onderwijsinstellingen.

 

Veel vluchtelingen hebben al een studie afgerond in hun land van herkomst. De diploma’s van deze artsen, ingenieurs, juristen economen en vele anderen worden hier echter niet erkend. Daarom is opnieuw studeren of bijscholen vaak noodzakelijk om in Nederland een nieuw leven op te bouwen.

 

Het UAF is de oudste vluchtelingenorganisatie van Nederland en is opgericht in 1948, nadat de studentenopstand in Praag hard werd neergeslagen. Op initiatief van de Nederlandse universiteiten kregen zij de kans om hun studie in Nederland te vervolgen.

 

Kijk voor meer informatie op: www.uaf.nl


HET VETERANEN INSTITUUT

Wat is vrijheid? Zeggen wat je denkt? Doen wat je wilt? Hoe is het om níet in vrijheid te leven? Wat kan jíj doen om bij te dragen aan vrijheid?

 

Veteranen zetten zich sinds jaar en dag wereldwijd in voor vrede, veiligheid en vrijheid. Zij zijn in gebieden geweest waar géén vrijheid was. De ervaringen die zij hebben opgedaan tijdens een oorlog of vredesoperatie kunnen heel ingrijpend zijn.

 

Nieuwsgierig naar de ervaringen van veteranen? Zin in een leuk gesprek mét inhoud? Kom speeddaten in de tent van het Veteraneninstituut op een van de veertien Bevrijdingsfestivals. Stel je vragen aan de veteranen en sta samen met hen stil bij het thema “De vrijheid omarmd”.

 

Op Bevrijdingsfestival Zuid-Holland in Rotterdam is het initiatief Veteranen Speeddaten ontstaan in samenwerking met o.a. Stichting Herdenking Veteranen, Veteranen Sociëteit Den Haag en Stichting Triskontakten. Dit jaar staan zij in samenwerking met het Veteranen Instituut op het festival. Speeddaten Het Vi streeft naar optimale zorg voor veteranen en hun naasten, verspreidt kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Ook zet het Vi zich actief in voor de maatschappelijke erkenning van en waardering voor veteranen.

 

Kijk voor meer informatie op: www.veteraneninstituut.nl


VLUCHTELINGENWERK

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. We zetten ons in voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen die in een kwetsbare positie zitten. Zij moesten huis en haard ontvluchten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. VluchtelingenWerk helpt hen een nieuw bestaan in Nederland tot een succes te maken.

 

Kijk voor meer informatie op: www.vluchtelingenwerk.nl


 SENA TALENT STAGE POWERED BY POPUNIE

Veel ondernemingen en organisaties gebruiken muziek. Die muziek is het product van artiesten en platenmaatschappijen. Met muzieklicenties zorgt Sena ervoor dat de makers van muziek een vergoeding ontvangen voor het gebruik van hun product. Sena incasseert deze vergoedingen en betaalt dit uit aan muzikanten en platenmaatschappijen.

 

Sena ontketent jong talent! Tijdens de Bevrijdingsfestivals op 5 mei creëert Sena – de naburige rechtenorganisatie voor artiesten en producenten – een podium voor regionaal, aanstormend muziektalent: de Sena Talent Stages. Op veertien plaatsen in Nederland krijgen jonge artiesten een kans om zich te presenteren aan het grote publiek. De podia maken onderdeel uit van een uitvoerig en actief sociaal-cultureel beleid. Sena zet zich in samenwerking met regionale poppodia en organisaties al ruim 6 jaar in voor jong, regionaal talent. De Sena Talent Stages zijn daar een perfect voorbeeld van. Talent ontketend!

 

Het podium wordt geprogrammeerd door de Popunie. De Popunie is een stichting die sinds 1985 actief is in de popsector. Voorheen gericht op de provincie Zuid-Holland, vanaf 2013 met de focus op Rotterdam. De Popunie organiseert projecten voor en verleent diensten aan popmuzikanten, popfestivals, podia, de gemeente en andere geïnteresseerden of belanghebbenden.

 

Kijk voor meer informatie: www.sena.nl of www.popunie.nl


JMR PRODUKTIES

JMR is een creatieve evenementen organisator die voor bezoekers van zowel grootschalige publieksevenementen, originele bedrijfsfeesten en intieme manifestaties bijzondere belevenissen creëert die verrassen en verrijken. 

 

Na de oprichting in 1993 is JMR Produkties onder leiding van Mark Rouwenhorst en Jasper Scholte uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende evenementenorganisaties van Nederland. Vanaf 1997 organiseerden zij de Dance Parade in Rotterdam en initiëren zij jaarlijks nieuwe spannende initiatieven zoals Strand aan de Maas, Camping Rotterdam, De Nacht van de Kaap, Art at the Warehouse en Boothstock Festival. Ook bestaande evenementen zoals het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland en de Nationale Nieuwjaarsnacht zijn evenementen waaraan JMR organisatorisch haar naam aan heeft verbonden.

 

JMR Produkties heeft zich ontwikkeld als een organisatiebureau dat gespecialiseerd is in de productie en uitvoering van zakelijke-, publieks- en sportevenementen. JMR's handelsmerk is het ontwikkelen van unieke en strak georganiseerde programma’s.

 

Voor meer informatie: www.JMR.nl 

 

 • Vfonds
 • Provincie Zuid Holland
 • Koninklijke luchtmacht
 • Ministerie van binnenlande zaken
 • Nationaal Comitee
 • Sena
 • Popunie
 • Stichting Lokaal
 • Evides Waterbedrijf
 • Kraanwater Graag
 • 3fm
 • NOS
 • Metro
 • Vluchtelingenwerk
 • stichting bootvluchteling
 • Amnesty International
 • Rode Kruis
 • Prodemos
 • UAF
 • Veteranen Instituut
 • Humanity in Action
 • The Office
 • JMR